- פסקי דין -

ביטול הרשעה פלילית; החלטה

מדינת ישראל נגד

קיבוץ גבים ואח'

ביטול הרשעה פלילית למעסיק שלא כדין של עובר זר והזמנת תסקיר שירות מבחן

ביטול הרשעה פלילית; גזר דין 

מדינת ישראל נגד

קיבוץ גבים ואחרים

 

ביטול הרשעה פלילית למעסיק שלא כדין של עובד זר והמרתו בעבודות לתועלת הציבור

 
 

עובדים זרים

האתר נבנה ועוצב ע"י יונתן הדרי וינון ורנר