top of page

- פסקי דין -

פיטורים בעת טיפולי פוריות

א.ס. נגד

תה ערבה

נפסק כי פיטורי עובדת נעשו בניגוד לחוק ונפסקו לזכותה פיצויים. בהליך זה ייצג משרדנו אף בפני הממונה על עבודת נשים במשרד הכלכלה

הפחתת שכר

סיגל חריר נגד

ספסל עץ בע"מ

במקרה זה נבחנה מהי "הרעת תנאים מוחשית", ונפסק כי הפחתת שכרה של התובעת מקנה לה את הזכות להתפטר בדין מפוטרת

התפטרות או פיטורים

נילי וינברג נגד

זהבה מזרחי

בבית הדין הארצי נבחנה התנהלותה של מעסיקה מול העובדת, ונקבע כי בנסיבות עזיבתה יש לראות פיטורים המזכים בכל הזכויות. כן נבחן ונידחה הערעור שכנגד שהגישה המעסיקה כנגד אופן חישובם הכספי של הזכויות

אפליה בהריון

רעות טיבי תורגמן נגד

אמגון בע"מ

פסק דין שקבע פיצוי לתובעת לאחר שקיבל גירסתה לאפלייתה בהיריון

הדחת מנהלת תיכון

ר.ח. נגד

עיריית אשדוד, מינהל החינוך

על בסיס הטענות בצו המניעה ביטלה עיריית אשדוד את הדחתה של סגנית מנהלת תיכון והשיבה אותה לתפקידה

Anchor 1
Anchor 2
Anchor 3
Anchor 4
Anchor 5
Anchor 6
Anchor 7

פיטורי צימצום

קובי כהן נגד

בזק

פיטורי עובד במסגרת פיטורי צמצום נעשו ב"בזק" נעשו בניגוד להוראות ההסכם הקיבוצי

Anchor 8
Anchor 9

שכרו של התובע הולן 12 פעמים ושולם באיחור. נפסקה זכותו להתפטר בדין מפוטר, לקבלת פיצויי פיטורים מלאים ובאופן נדיר גם להלנת פיצויי פיטורים

שי גלד נגד

ג.ג. אולפני ישראל ירושלים בע"מ

פיצויי הלנה ופיצויי הלנת פיצויי פיטורים

bottom of page