top of page

- פסקי דין -

התארגנות ראשונית

כח לעובדים נגד

סינמטק ירושלים

פסק דין תקדימי שחייב מעסיק להתדיין עם ארגון עובדים על הסכם קיבוצי ולא לנהל משא ומתן כללי ואישר קיומה של שביתה. בעקבות פסק הדין תוקנה החקיקה בנושא ונחתם הסכם קיבוצי ראשון בסינמטק

קביעות

אבי טרמין נגד

הקאמרי

דרישת שחקן הקאמרי מזה כ-20 שנה למתן קביעות בהתבסס על הוותק שלו, מכח ההסכם הקיבוצי שמעניק קביעות לשליש מהשחקנים. במהלך המשפט הסכים הקאמרי לכל הדרישות שנתבעו והעניק לשחקן קביעות

דמי טיפול

התאחדות המלאכה והתעשיה נגד

יעד בריח פתרונות מיגון בע"מ

נדחתה דרישת התאחדות המלאכה והתעשייה לחייב מעסיק בתשלום דמי חבר להתאחדות, משהוכח שאינו עוסק בתחום המתכת ושצו ההרחבה בענף אינו חל עליו

שביתה

רעות נגד

כח לעובדים

ביה"ד דחה פניית מעסיק שדרש למנוע קיומה של שביתה עליה הכריזו העובדים. כתוצאה מפסק דין זה נחתם הסכם קיבוצי ראשון בארגון

Anchor 2
Anchor 3
Anchor 4
Anchor 5
Anchor 1
bottom of page