- פסקי דין -

חובת מעסיק לבירור תלונה

פלונית נגד

אלמוני

עובדת שהוטרדה מינית על ידי מעסיקה זכתה בפסק דין זה לכסף מהמעסיק תוך שנקבע שהמעסיק הפר את חובתו לבדיקת תלונה וגרם לעובדת ל'נזק ראייתי'

הטרדה מינית

 

האתר נבנה ועוצב ע"י יונתן הדרי וינון ורנר