top of page

- פסקי דין -

פינוי עובד מדירת מגורים

לבנה חדד נגד

מקווה ישראל

בערעור לבית הדין הארצי הצליח משרדנו להבטיח המשך מגוריה של עובדת בדירת המגורים שסיפק לה המעסיק ולמנוע את פינויה ממנו אחרי 30 שנות מגורים

אלימות שוטרים

אברהם מרקוס ואח' נגד

משטרת ישראל

בהליך שניהל משרדנו בבית משפט שלום הוכרה העובדה כי שוטרים שפרצו לבית כנסת במאה שערים פגעו באברכים ששהו במקום. בערעורנו לבית המשפט המחוזי הועלה גובה הפיצוי לעשרות אלפי שקלים

לשון הרע

פיני כהן נגד

מכבי פארם

פסק דין חדשני שקבע שהתנהלות מעסיק שהאשים עובד בגניבה מבלי שבדק את הטענה מהווה "לשון הרע"

לשון הרע

שרון לוזון נגד

אייל פרגי

פסק דין שקיבל את הסכמת הצדדים, לאחר משא ומתן בינהם, לפיהן בסכסוך בין שני עובדים בעת התארגנות עובדים תפורסם בעתון התנצלות על דברים שנאמרו 

אפליה

נורה אבו סייף נגד

דרור כנף תפעול ושירותים בע"מ

פסק דין בהסכמה לפיצוי בגובה 45,000 ש"ח למועמדת ערביה שקבלתה לעבודה נדחתה בשל היותה ערביה

פרטיות רשימת לקוחות

אסתר שאשא נגד

ד"ר שרה קרופסקי

החלטה שמעגנת פרטיות רשימת לקוחות (במקרה זה – מטופלים רפואיים של רופאה) ודוחה בקשה לצו למתן פרטים שהוגשה בידי עובדת שלה לשעבר

Anchor 2
Anchor 3
Anchor 4
Anchor 5
Anchor 6
Anchor 7

סודות מסחריים

הארה תוכניות העשרה בע"מ נגד אליעזר פיין, אסף מדמון

פסק דין בערעור שזיכה חברה שעובדיה עזבו אותה לשם פתיחת עסק מתחרה במהלך תקופת עבודתם אצלה בפיצוי על חוסר תום לב ופגיעה בחובת הנאמנות

ביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי נגד

ב.נ.

פסק דין שמוחק תביעת שיבוב שהגיש המוסד לביטוח לאומי כנגד פגוע נפש בגין נזקים שעשה לרכוש ציבורי

Anchor 8
Anchor 9

הרמת מסך

גני כנען בע"מ ואח' נגד

גבריאל זפרני

החלטה שביססה את עילת הרמת המסך של בעלי חברה ואת תביעתם האישית בין היתר מכח חובת תום הלב

Anchor 10
Anchor 1

נציבות ביקורת

מכתב נציבת הביקורת על הפרקליטות ליועץ המשפטי לממשלה

בעקבות פרשת ד״ר מאיה פורמן הכריעה נציבת הביקורת על הפרקליטות, הילה גרסטל, לקבל את עמדת משרדנו ולשלול את גרסת היועץ המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה לפרשה

החלטה בלא סמכות

ד״ר מאיה פורמן רזניק נגד ד״ר חן קוגל ראש המכון הלאומי לרפואה משפטית ואח׳

בהחלטה דרמטית, בניגוד להחלטתו האישית של היועץ המשפטי לממשלה ושל פרקליט המדינה, החליט ביה״ד לעבודה לאכוף את זכייתה במכרז של הרופאה המשפטית ד״ר מאיה פורמן ולמנותה, כעמדת משרד הבריאות, לתפקיד במכון הלאומי לרפואה משפטית, תוך שקבע שהחלטת היועץ המשפטי לממשלה ״אינה סבירה״

תביעות השתקה

שיכון ובינוי סולל בונה נגד ראובן בן שמעון

החלטה חדשנית של בית הדין לעבודה, לפיה חומר שהועתק ממחשבי חברה על ידי ממונה בטיחות אינו רק קניין המעסיק, ולעובד זכות להחזיק בהעתקים של מסמכים שונים אליהם נחשף במהלך עבודתו. כמו כן התקבלה עמדת העובד, שיוצגה על ידי משרדנו, שהתביעה שהוגשה נגדו הינה ״תביעת השתקה״ פסולה

Anchor 11
Anchor 12
bottom of page