- פסקי דין -

זכויות כספיות

פיצויי פיטורים ושעות נוספות

גיא אבידן נגד פלסקום בע"מ,

אבי סהר

משרדנו מחק את התביעה האישית כנגד בעל המניות בחברה, שהוגשה בלא עילה, והפחית תביעה שקיבל מעסיק בגובה 134 אלך ₪ לסכומי מינימום

הסכמי פשרה

קובי ניב נגד

אוניברסיטת תל אביב

הסכם פשרה כנגד קיצוץ חד צדדי בהיקף העבודה של מרצה בחוג לקולנוע באוניברסיטת תל אביב

הוצאה לפועל

יעקב עמית נגד

האוניברסיטה העברית

פרשנות חוזית: בפני רשמת הוצאה לפועל התקבלה טענת גימלאי האוניברסיטה לפרשנות שגויה של ההסכם הפרישה שנעשה עימו

הפרשות לקופות גמל

מגדל חברה לביטוח וליהי המר נגד א. אספקה וטרינרית בע"מ

פסק דין עקרוני המגדיר מהו המועד הקובע להפסקת פוליסת ביטוח של עובדת, ודוחה את דרישת קופת הגמל לפיצויי הלנה מהמעסיק

הרעת תנאים

רויטל דניאל נגד

רדיו 89 בע"מ

שינוי אירגוני במעמדה של עובדת ברדיו הוביל להפחתה במעמדה ובהיקף סמכויותיה ובית הדין לעבודה קיבל את טענתה כי מדובר בהרעת תנאים מוחשית המזכה אותה בכל הזכויות, וכן בתביעתה להפרשי עמלות

 
 
 
 
 
 
 

שכר עבודה והודעה מוקדמת

עובדת שעבדה במשרד עורכי דין במשך 27 שנים, ופיטוריה חושבו באופן מוטעה וחלקי. ביה"ד פסק לטובת התובעת השלמת פיצויי פיטורים

נעמי ברזילי נגד
ויינברג דורון ושות', עורכי דין
ונוטוריונים

האתר נבנה ועוצב ע"י יונתן הדרי וינון ורנר