- הוראה -

סילבוס לדוגמה

קורס דיני עבודה ניהול עובדים במציאות משתנה

מנושאי הקורס:

יחסי עובד-מעסיק (׳מיהו עובד׳?)

מערכת בתי הדין לעבודה

דיני עבודה מול דיני חוזים

מקורות הדין

החקיקה בדיני העבודה

צוי הרחבה

משפט העבודה הקיבוצי - חופש ההתארגנות

אירגוני עובדים ויציגות

הסכמים קיבוציים

הסדרים קיבוציים

הלכות מרכזיות: חופש העיסוק, פרטיות, תאונות עבודה, זכויות בפירוק, מיזוגים ורכישות 

תוכנית הקורס

מנהלים, אנשי עסקים, אנשי משאבי אנוש, בעלי מקצועות חופשיים והקהל הרחב

קהל יעד

הקורס בדיני עבודה נועד להקנות ידע ומענה לשאלות בדבר ה"מותר" וה"אסור" ביחסי העבודה, וכן לחשוף את הלומדים לשינוי המתמיד של תחום דיני העבודה. הלומדים יקבלו כלים לניתוח משפטי-ניהולי לאירועים ומצבים בחיי היום יום

מטרה

השינוי המתמיד בשוק העבודה-דרכי מיון עובדים, מקצועות ותפקידים, צורות התאגדות שונות, פיקוח טכנולוגי, גלובליזציה, הפרטה ועוד - מציאות חדשה זו הופכת את דיני העבודה לתחום משפטי ייחודי ו"לוהט", בו המשפט צריך להתאים את עצמו למציאות החדשה והמשתנה

רקע

מבחן לדוגמה >>

כנגזרת של תפיסת משרדנו להפצת הידע ככלי לשינוי חברתי, מלמד ד"ר עו"ד גורביץ' את דיני העבודה מאז 2002 בשלל מוסדות להשכלה גבוהה. בין היתר, הוא כתב ולימד את הקורס לתלמידי תואר שני MBA בתוכנית למנהלים באוניברסיטת בן גוריון, וכן לימד דיני עבודה ושוויון הזדמנויות בעבודה לתלמידי תואר "בוגר" BA באוניברסיטה הפתוחה, מכללת אחווה, מכללת סמי שמעון, אוניברסיטת בן גוריון ועוד.

האתר נבנה ועוצב ע"י יונתן הדרי וינון ורנר